سخنرانی های سال 1389

ردیف

موضوع

تاریخ

PDF

 متن

صوت

3    

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://bushehri.net/images/images.jpg

2

شب نوزدهم رمضان 

 89/06/07

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://bushehri.net/images/images.jpg

1  
 سومین سالگرد آیت الله مشکینی

 89/04/03

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://bushehri.net/images/images.jpg

Please publish modules in offcanvas position.