سخنرانی های سال 1390

ردیف

موضوع

تاریخ

PDF

 متن

صوت

3    

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://bushehri.net/images/images.jpg

2  مراسم شب نوزدهم رمضان   90/05/28

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://bushehri.net/images/images.jpg

1

 روز معلم 

 90/02/12

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://bushehri.net/images/images.jpg

Please publish modules in offcanvas position.