سخنرانی های سال 1391

ردیف

موضوع

تاریخ

PDF

 متن

صوت

3

 مناطق جنگی

 91/12/30

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://bushehri.net/images/images.jpg

2

 ختم آیت الله ملک حسینی

 91/08/17

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

1

عمامه گذاری طلاب مدرسه شهید حقانی

91/02/24

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

Please publish modules in offcanvas position.