معاونت پژوهش

 

معرفی معاونت پژوهش موسسه انوار طاها

در این زمانه که دانش بشری فزون و گسترده گشته و پریشانی فکر و ذهن انسان، هر مطلبی را به نقد و چالش کشیده و مفاهیم دینی را بیش از سایر مفاهیم، هدف قرار داده است، شکافتن علوم قرآن و سنت و تبیین زوایای پنهان آن، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. لذا به منظور ارتقای فضای علمی و تولید علم نافع، در عرصه‏های دینی، با عنایت به گستردگی و فزونی فعالیت‏های پژوهشی و پدید آمدن رشته‏های گوناگون علمی، هدایت و حمایت از پژوهشگران و ایجاد بستر مناسب برای امور و محصولات پژوهشی، امری ضروری است. در همین راستا، با نیاز سنجی و اولویت سنجی فعالیت‏های پژوهشی، معاونت پژوهش مؤسسه انوار طاها که توسط استاد فرزانه حضرت آیت الله حاج سید هاشم حسینی بوشهری «دامت برکاته» تأسیس گردیده است، با شناسایی نخبگان و پژوهشگران موفق و جوان طلبه، در مسیر تدوین و انجام نیازهای پژوهشی و آموزشی در حوزه دین و فرهنگ گردیده است.

 

http://www.bushehri.net/images/menu-moassese/180%202.jpg

Please publish modules in offcanvas position.